Сватбен координатор

Щом сте стигнали до тази страницица, то Вие сте много организирани и обичате да държите нещата под контрол. И ние сме такива!  За да сте все пак гости на Вашата сватба, да сте спокойни и да се насладите максимално на този така специален за Вас ден…  Ви е нужен „диригент“, който да контролира вече направеното от Вас и да проследи спазват ли се уговорките, които имате със съответните подизпълнител. Накратко казано, имате нужда от сватбен координатор.

Сватбеният координатор ръководи сватбата и контролира работата на всички действащи лица. При  необходимост трябва да може да взима и решения. Трябва да действа самостоятелно, а не да се допитва до вас за всяка дреболия и подробност.  Защото в противен случай това става изключително досадно. Той ще се консултира с вас само за най-важните неща. Сватбеният координатор е феята с вълшебна пръчица, която отстранява проблемите без да сте разбрали за тяхното съществуване. А дали ще може да ги разреши, зависи и от това какви права точно ще му делегирате. Информация, трудности и проблеми ще сподели с вас само тогава, когато не може да вземе сам решение. Имено в това се крие разковничето на неговото присъствие в самия ден. За да бъде във ваша помощ.

Цялостна координация на сватбен ден включва:

 • въвеждане от страна на младоженците относно  направените от тях договорки – среща в седмицата преди сватбата. финализиране и уточняване правомощията на координатора. (времетрането на тази среща е минимум 2 часа!)
 • прозвъняване на отделните подизпълнители предварително
 • раздаване на чек листи и програми на всеки подизпълнител
 • контрол върху дейността на подизпълнителите, корекция ако е необходимо, помощ и съдействие на ангажираните лица, за да могат да вършат работата си перфектно.
 • проследяване дали се спазват уговорките с ресторанта, локацията,  корекция ако е наложителен. Контрол върху сервиза и храната.
 • наличие на  едни, двама или повече координатори до последния ритуал /това обикновено е разрязването на сватбената торта/
 • посрещане и настаняване на гости
 • оказване на помощ на гостите, отговаряне на въпроси, насочване
 • отстраняване на възникнали проблеми без да се стигне до знанието на гостите и до ваше знание, стига да ни бъдат дадени съответните правомоция
 • помощ при всякакви извънредни ситуации, професионална и адекватна реакция
 • и други, по усмотрение на координатора

!!!!! Цената на услугата сватбен координатор се определя в зависимост от броя часове, броя на гостите на сватбата, обема на работа, както и правомощията, които има координаторът.

 

за повече инфо относно задълженията на сватбения координатор може да прочетете тук: https://perfectevent.bg/blog/svatben-koordinator