Сватбен координатор

Щом сте стигнали до тази страницица, то Вие сте много организирани и обичате да държите нещата под контрол. И ние сме такива!  За да сте все пак гости на Вашата сватба, да сте спокойни и да се насладите максимално на този така специален за Вас ден…  Ви е нужен „диригент“, който да контролира вече направеното от Вас и да проследи спазват ли се уговорките, които имате със съответните подизпълнители или накратко казано, имате нужда от сватбен координатор.

Цялостна координация на сватбен ден включва:

 • въвеждане от страна на младоженците относно  направените от тях договорки – среща в седмицата преди сватбата. финализиране и уточняване правомощията на координатора. (времетрането на тази среща е минимум 2 часа!)
 • прозвъняване на отделните подизпълнители предварително
 • раздаване на чек листи и програми на всеки подизпълнител
 • контрол върху дейността на подизпълнителите, корекция ако е необходимо, помощ и съдействие на ангажираните лица, за да могат да вършат работата си перфектно.
 • проследяване дали се спазват уговорките с ресторанта, локацията,  корекция ако е наложителен. Контрол върху сервиза и храната.
 • наличие на  едни, двама или повече координатори до последния ритуал /това обикновено е разрязването на сватбената торта/
 • посрещане и настаняване на гости
 • оказване на помощ на гостите, отговаряне на въпроси, насочване
 • отстраняване на възникнали проблеми без да се стигне до знанието на гостите и до ваше знание, стига да ни бъдат дадени съответните правомоция
 • помощ при всякакви извънредни ситуации, професионална и адекватна реакция
 • и други, по усмотрение на координатора

!!!!! координацията е за 10 часа. /това обикновено е разрязването на сватбената торта, но зависи от това, в колко часа е извикан координатора/ Всеки извънреден час се заплаща допълнително по 50 лева. 

Цената на услугата се определя в зависимост от броя на гостите на сватбата, обема на работа, както и правомощията, които има координаторът.

 

за повече инфо относно задълженията на координатора може да прочетете тук: https://perfectevent.bg/blog/svatben-koordinator